سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی (۷)

کاهش هر ساله سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور

 نگاه به آموزش و پرورش باید از هزینه به سرمایه‌گذاری تغییر کند

هفته گذشته و در جریان جلسه رأی اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، یکی از نمایندگان مجلس از عدم توجه رئیس جمهور به مسائل اقتصادی انتقاد کرد و افزود: «تغییر سه وزیر غیر اقتصادی با چه ادبیاتی قابل توجیه است، آقای روحانی باید در مسائل اقتصادی ورود پیدا می‌کردید نه آموزش و پرورش!» روز بعد، رئیس جمهور طی صحبت‌هایی که در جلسه هیئت دولت داشتند، این طور پاسخ دادند: «ترمیم کابینه در بخش فرهنگ و مسائل اجتماعی به معنای کم‌توجهی به ‏موضوع معیشت، زندگی و اقتصاد مردم نیست». جالب اینجاست که نه نماینده انتقاد کننده و نه رئیس جمهور محترم، جایگاهی برای وزارت آموزش و پرورش و تأثیراتی که می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی بگذارد، قائل نیستند و یکی وزارت آموزش و پرورش را یک وزارت‌خانه ای غیر اقتصادی و دیگری آن را مرتبط به بخش فرهنگ و مسائل اجتماعی می‌داند. در این نوشتار ضمن معرفی انواع سرمایه و تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یکی از اشکال سرمایه، به نقش آموزش و پرورش در شکل‌گیری این نوع از سرمایه اشاره خواهد شد و در نهایت به میزان بودجه تخصیص یافته برای وزارت‌خانه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر پرداخته می‌شود.