اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد

اروند می‌توانست قطب صادرات کشاورزی، شیلات، صنعت و گردشگری باشد

منطقه آزاد اروند براساس آمار های منتشر شده قطب واردات کالا ، تجهیزات می باشد و با واردات از چین صنعت استان و حتی بخشی از کشور را فلج کرده است. این منطقه تابحال نتوانسته در زمینه واردات و صادرات قوی عمل کند و تعادل را ایجاد نماید. در زمینه صادرات و تولیدات صنعتی نیز تاکنون اهداف اولیه منطقه را برآورده نکرده است.

این یادداشت به منظور بررسی فعالیت های مناطق آزاد در این قسمت ابتدا به معرفی منطقه آزاد اروند پرداخته و سپس براساس معیار های سیاست یازدهم اقتصاد مقاومتی فعالیت های اقتصادی این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.