اقتصاد مقاومتی در پازل استکبارستیزی

دعوا بر سر تمدن‌سازی، اصلی‌ترین چالش آمریکا با انقلاب

مساله اصلی امریکا با انقلاب اسلامی دعوا بر سر تمدن سازی است؛ جهان استکبار (به ریاست آمریکا) در گیر یک رویارویی عمیق و مبنایی با اسلام است، البته نه اسلامی بی خاصیت و بی موضع، بلکه اسلام تمدن ساز.

سرویس اقتصادی فردا؛ حجت الله عبدالملکی*: مساله اصلی امریکا با انقلاب اسلامی دعوا بر سر تمدن سازی است؛ جهان استکبار (به ریاست آمریکا) در گیر یک رویارویی عمیق و مبنایی با اسلام است، البته نه اسلامی بی خاصیت و بی موضع، بلکه اسلام تمدن ساز ...

 و آرمان انقلاب اسلامی ایران، برپایی "تمدن نوین اسلامی" است ... برنامه ای که طی حدود چهار ده هرچند نه با سرعت ایده آل، اما به شکلی محسوس و قابل قبول به پیش رفته است و هم اکنون ملت های مسلمان را آماده جنبشی بزرگ برای برپایی این تمدن نموده است ...

 اما در ادبیات تمدنی، برپایی یک تمدن نتیجه ای به جز افول تمدن رقیب نخواهد داشت و به همین سبب است که در دهه های اخیر امثال هانتینگتون آمریکایی خطر تقابل تمدن اسلام و تمدن غرب را گوش زد کرده اند ...

 حالا در عصر انقلاب اسلامی، آمریکای مستکبر (به عنوان رییس تمدن غرب) خود را در مقابل ایرانی انقلابی می بیند که داعیه دار تمدنی در مقابل آن است ...

در این رویارویی تمدنی، آمریکا دست و پا میزند برای توقف کشتی انقلاب اسلامی تا به ساحل  آن تمدن نوین اسلامی نرسد ... و برای نابودی آن هر کاری می کند، از جنگ سخت و نظامی گرفته تا جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و براندازی سیاسی و حالا هم جنگ اقتصادی ...

آمریکایی ها آن زمانی بر جنگ اقتصادی پافشاری می کنند که از یک سو خود را شکسته خورده همه جنگ های قبل می بینند و راهی بجز جنگ اقتصادی در پیش رو نمی بینند و از سوی دیگر، تحقق قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی را در کنار فرهنگ و علم، تکمیل کننده ارکان سه گانه تمدنی نوین اسلامی می دانند .... و مادامی که اقتصاد ایران را شکست پذیر ببینند، دست از این جنگ بر نمی دارند ...

 ابزارهای اصلی آمریکا در نبرد اقتصادی با جمهوری اسلامی (با هدف جلوگیری از تحقق تمدن نوین اسلامی) عبارتند از: 1. تحریم و 2. نفوذ ...  و رهیافت جمهوری اسلامی در این کارزار چیزی نیست بجز " اقتصاد مقاومتی" ...

 اقتصاد مقاومتی علاوه بر فلج کردن ماشین جنگ اقتصادی آمریکا و غرب، الگویی دقیق است برای به فعلیت رساندن ظرفیت های فوق العاده اقتصادی ایران اسلامی ... ظرفیت هایی که حقیر معتقدم عنایتی ویژه از سوی خداوند متعال برای مردم ایران است ...

و  بهره برداری صحیح از آن طی 35 سال می تواند ایران اسلامی را به جایگاه دوم اقتصادی جهان برساند ... و در این مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی وعده ای حق است ... ان شاء الله

منبع: کانال تلگرامی دکتر حجت الله عبدالملکی